સમાચાર!!

સમાચાર!!
ડબલ ન્યુક્લીક એસિડ દાખલ થવા અને બોર્ડિંગ કરતા પહેલા 48 કલાકની અંદર એકવારમાં બદલાઈ જશે.
-સંસર્ગનિષેધ 7+3 થી 5+3 માં બદલાઈ ગયો.
-ફલાઈટ ફ્યુઝ થવાની ફરી ક્યારેય ચિંતા કરશો નહીં.

અમારી વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે: https://www.qjfiberglass.com/


પોસ્ટ સમય: નવેમ્બર-12-2022